Page loading ... ... Please wait!

banner gif

Cannot store cookies.
Sorry, but in that case your language and font size preferences cannot be saved. :-(

Mine Mac OS noter

My Mac OS notes

[ 2017-09-04 ]

Manualer, der (også) findes lokalt på min PC

Manuals (also) found locally on my PC

Disse manualer har jeg gemt lokalt på min private PC, så jeg har dem tilgængelige også uden at være på nettet.

Når man besøger denne side på min web site over internettet, så vil (eller skulle) disse links føre til de samme manualer fundet forskellige steder på internettet.

These manuals I have available locally on my PC, for use when I'm not connected to the internet.

When visiting this page on my public web site through the internet, the links will (or should) point to the same manuals, but mostly from the original source on the internet.

HTML & JavaScript

Nedestående Netscape Manualer er i virkeligheden forældede, men kan stadig være nyttige, fordi de stadig er de eneste, der - så vidt jeg har konstateret - indeholder originale tekniske beskrivelser af visse brugbare avancerede elementer og funktioner. Desuden har jeg ikke endnu fundet nyere og bedre tilsvarende manualer, der så nemt lader sig downloade og installere, så de kan bruges lokalt på PC'en uden internet adgang.

I slutningen af december 2004 blev Netscapes devedge.netscape.com lukket, til min og andre mere eller mindre seriøse HTML, CSS og JavaScript udvikleres store frustration. Heldigvis er der stadig flere steder på nettet, hvor man kan finde de gamle Netscape sider.

The Netscape Manuals below are really out-of-date, but still useful, because they still are the only to - as far as I have noticed - contain original technical descriptions of some useable advanced elements and functions. Apart from that, I haven't yet been able to find similar new and better manuals, which are so easy to download, and install in a way, so they can be used locally on the PC without internet access.

Late in December 2004 the Netscape devedge.netscape.com site was closed to my and other more or less serious HTML, CSS, and JavaScript developers' big frustration. Fortunately there still are several locations on the internet where you can find copies of the old Netscape pages.


MySQL

MySQL

For at kunne eksperimentere med SQL databaser, har jeg installeret MySQL lokalt på min PC.

In order to investigate how to use SQL databases, I have installed MySQL locally on my PC.


Perl

Perl

Følgende Perl dokumentation fulgte med den ActivePerl distribution, som jeg har installeret på min PC.

The following Perl Documentation was included with that ActivePerl distribution, which I have installed on my PC.


Apache WEB Server

Apache WEB Server

Følgende dokumentation fulgte med den Apache WEB Server distribution, som jeg har installeret på min PC.

The following documentation was included with the Apache WEB Server distribution, which I have installed on my PC.


Java™ 2 Platform, Standard Udgave, v 1.4.2

Java™ 2 Platform, Standard Edition, v 1.4.2

I et forsøg på at komme igang med programmering i Java, har jeg installeret Java™ 2 Software Development Kit lokalt på min PC.

In an attempt to get started with Java programming, I have installed the Java™ 2 Software Development Kit locally on my PC.


Java™ 2 Platform Standard Udgave 5.0

Java™ 2 Platform Standard Edition 5.0


Java Lektioner

Java Tutorials


Eksempler fra Java™ Lektioner

Java™ Tutorial Examples

       

[ 2012-01-11 ]

Hjemmelavede Værktøjer & Hjælpemidler

Ovenstående test side indeholder KUN ren standard HTML kode. D.v.s. ingen style sheets, eller ændrede farver. Så meget som muligt baseres på læserens browser indstillinger.

Ovenstående side bruger jeg selv, når jeg ønsker at konvertere mellem "normale" farver med 24-bits dybde (16777216 farver) og farver fra sættet af 216 såkaldte web-sikre (web-safe) farver. (Se Visibone's Color FAQ (på engelsk) for en beskrivelse af web-safe farver, deres oprindelse, begrundelsen for at begrænse sig til brug af dem, med mere.) Den første tabel på ovenstående side giver mulighed for at sortere både efter farvernes engelske betegnelse, deres hexadecimale værdi, og den hexadecimale værdi af den web-sikre farve, der udfra antal forskellige bits ligger tættest på den oprindelige farve. Det skal nævnes, at ikke alle 16777216 24-bits farver findes i tabellen, men kun de 139 farver, der findes i den tabel fra den tidligere Netscape devedge site, som tidligere var min primære reference når det gjaldt valg af farver til mine web-sider. Til gengæld findes længere nede på siden alle de 216 web-sikre farver opstillet i forskellige tabeller efter nuancer og andre kriterier.

"Pixel Ruler" er et lille JavaScript baseret hjælpeværktøj, til at måle vandrette og lodrette afstande på skærmen i pixels.

For at kunne anvende det, er det (naturligvis) nødvendigt, at tillade kørsel af JavaScript i browseren.

For at kunne starte det ved at klikke på lænken ovenfor, må man desuden tillade popup vinduer at blive åbnet fra browseren. Hvis man har blokkeret for popups, må man starte Pixel Ruler med "åbn link i nyt vindue".

"JS Graphing Utility" siderne omhandler et JavaScript hjælpeværktøj, jeg fandt på og brugte meget tid på at få til at fungere på et tidspunkt, hvor jeg syntes jeg havde behov for nogle automatisk opdaterede søjlediagrammer med mere "Manager appeal" (d.v.s. mere farverige), end jeg lige syntes det var muligt at skabe med tilgængelige værktøjer som GNUPlot og MRTG.

Self-Made Tools & Utilities

The test page above ONLY contains pure, standard HTML code. I.e. no style sheets, or modified colors. As much as possible are based upon the browser settings of the user.

The page above is used by me when I want to convert between "normal" colors with 24-bit color depth (16777216 colors) and the 216 colors from the web-safe palette. (See Visibone's Color FAQ for a description of web-safe colors, their origin, the reason for using them, etc.) The top-most table on the page above makes it possible to sort the colors both after the color text, the hexadecimal value, and the hexadecimal value of the web-safe color which from a bit-by-bit comparison comes closest to the original 24-bit color. It should be mentioned that the table does NOT include all 16777216 24-bit colors, but only the 139 colors which are found in the table from the former Netscape devedge site that previously was my primary source when choosing colors for my web-pages. But then again, all 216 web-safe colors can be found in tables further down on the page sorted after nuance differences, light, hue, and saturation.

"Pixel Ruler" is a tiny tool implemented in JavaScript, which helps measuring horizontal and vertical distances on the screen. The results are given in pixels.

In order to use this tool, you must enable JavaScript to be executed in your browser.

Furthermore you must allow for pop-up windows, if you want to be able to launch this tool by clicking the link above. Otherwise you could try to launch it by right-clicking on the link and use "Open in New Window".

The "JS Graphing Utility" pages shows a JavaScript utility I made up and did spend a lot of time at in order to make work, at a time where I would like to be able to produce some automagical updated bar graphs with more "Manager appeal" (e.g. more colorful), than what I meant could be made using already available tools like GNUPlot and MRTG.

[ 2017-09-19 ]

Hjemmelavet Underholdning

Self-Made Entertainment

[ 2007-01-27 ]

Kun på min private PC

Værktøjer & Hjælpemidler

"Property Lister" er et JavaScript program, jeg "kom til" at skrive for at kunne liste data strukturen i en HTML side i en træstruktur. Beklageligvis virkede programmet tidligere kun i Netscape 4.x.

Det undergår en kraftig rekonstruktion, dels kosmetisk, men også for at få det til at fungere med de seneste versioner af Microsoft Internet Explorer og Netscape.

Nedenstående link fører til tredie eller fjerde generation af et program til at holde styr på mine LP-plader, bånd og CD'er med musik, inklusive kunstnere, titler og varighed af hver enkel skæring, med mulighed for at udskrive lister sorteret på et antal forskellige måder. Første version tilbage i 1970'erne var skrevet i en tidlig udgave af Basic. Senere versioner har været i forskellige dialekter af Pascal, og de seneste versioner er blevet skrevet som Perl CGI-scripts med brug af Perl's DBM database funktioner kombineret med de fleksible muligheder for formateret visning i HTML.

Only on my personal PC

Tools & Utilities

"Property Lister" is a JavaScript program, which I "accidently" wrote in order to list the data structure from an HTML document object tree structure. Unfortunately this program only worked with Netscape 4.1 in its previous form.

It is under thorough reconstruction, partly cosmetically, but also to make it work with the latest versions of Microsoft Internet Explorer and Netscape.

The link below points to third or fourth generation of a tool for maintaining a catalog over my records, tapes, and CDs with music including artists, titles, and duration of each single cut/melody, with listing ability in a variety of sort orders. The first version back in the 1970'ties was written in an early version of Basic. Later versions have been in various dialects of Pascal, and the latest versions have been implemented as Perl CGI-script using the DBM database capabilities of Perl combined with the flexible output formatting capabilities of HTML.

[ 2008-06-21 ]

1x1_tr.gif

Referencer & Manualer på nettet

References & Manuals on the net

Grafik Værktøjer

Graphic Tools


HTML & JavaScript


Microsoft Developers Network


MySQL


Andre WEB Referencer

Other WEB Resources


Perl

Perl


Apache WEB Server


WWW Sikkerhed

WWW Security


Unix


Sun Java™ System Application Server Platform


Java™ 2 Platform Standard Udgave 6

Java™ 2 Platform Standard Edition 6


Java Tutorials

[ 2010-09-22 ]

[ 2008-05-31 ]

[ 2016-09-23 ]