Page loading ... ... Please wait!

banner gif

Cannot store cookies.
Sorry, but in that case your language and font size preferences cannot be saved. :-(

Curriculum Vitae

 Se også: Introduktion

Page in English In EnglishNavn: Christian Lange cl.gif
Adresse: xxx
2880 Bagsværd
Email: c_lange (at) clange.dk
WWW: http://www.clange.dk
Civil stand: Ugift
Fødselsdato og -sted: 2. november 1951 i København
Nuværende beskæftigelse: Folkepensionist

Resumé:

Med en uddannelsesmæssig baggrund som akademiingeniør (stærkstrøm) har jeg igennem hele min karriere arbejdet med digital og IT teknologi. Først som ingeniør og programmør på mikroprocessor udstyr, og siden som programmør og systemadministrator. Hele min karriere har drejet sig om at få computere med tilsluttet udstyr til at fungere stabilt og sikker, og samtidigt få automatiseret overvågning samt drifts- og administrationsopgaver mest muligt.

Gennem de 16 år hvor jeg har arbejdet som Unix systemadministrator er meget af min tid gået med shell script programmering, og de sidste mange år hos Ericsson også med web-relateret arbejde i forbindelse med implementering af forskellige former for overvågning og formidling af ad-hoc information via intranet web-sider.

Erhvervskvalifikationer:

UNIX System Administration
Sun Solaris, AIX, HP-UX og Tru64, Domain Name Service (DNS/BIND), SAP R/3 printer og backup administration, MS Windows-brugere af UNIX via Xvision og Exceed, diverse open source programmer, Apache httpd server, .dk DNS domain, Oracle og Remedy Action Request System, CGI-scripts.
Programmering
Assembler, Basic, Pascal, Plex, C-shell, Bourne Shell, awk, sed, Perl, JavaScript.
World Wide Web
HTML Code, CSS (Cascading Style Sheets), Apache HTTPD Web Server, Microsoft Frontpage, HTML Forms, JavaScript, CGI-scripts.
Projektarbejde

Planlægning og styring af netværkskabling ved indførelsen af de første Sun Unix serverere og arbejdsstationer i Ericssons danske udviklingsafdelinger;

Ansvarlig for etableringen af nyt UNIX miljø (netværk, servere, arbejdsstationer og programværktøjer) ved oprettelsen af ny software udviklingsafdeling på ny lokation i København;

Hovedaktør ved flytning af EDB maskinstue og etablering og test af nyt Unix netværk, da Ericsson skiftede domicil i København.

Brugersupport
1st line, 2nd line og 3rd line UNIX support, support til MS Windows-brugere af UNIX via Xvision og Exceed.
Dokumentation
ISO 9000 certificeret UNIX system dokumentation, Funktions Specifikation ved totalt redesign af program blok i delsystem til Ericsson telefoncentral, teknisk dokumentation til kundespecificeret mikroprocessorudstyr.
Bruger af MS Office/Windows værktøjer
Særdeles stor erfaring med Excel; Meget erfaring med Word; Erfaring med Lotus Notes; Stor erfaring med MS Windows generelt.

Erhvervserfaring:

2016 Overgået til folkepension
 
2012 Gået på efterløn
 
2010: InfoCare Service A/S
Job Titel: Vikar
Job Beskrivelse:
 • Netværks Tekniker hos Nokia i Copenhagen for HP Denmark.
 
2007 - 2009: InfoCare Service A/S
Job Titel: Unix Supporter, Konsulent
Job Beskrivelse: Diverse kortere og længerevarende opgaver. Bl.a.:
 • Security Health Check Technician hos IBM Denmark.
 • Netværks Tekniker hos Nokia i Copenhagen for HP Denmark.
 
2007: TEMP-TEAM
Job Titel: Vikar, Unix Supporter
Job Beskrivelse:
 • Security Health Check Technician hos IBM Denmark.
 
2006: DSB Informatik
Job Titel: IT Konsulent
Job Beskrivelse:
 • Unix Systemadministration & Perl programmering:
 • Opgradering af Linux server inkl. Operativ System.
 • Opgradering af MRTG applikation inkl. tilpasning af lokale shell scripts, Perl scripts, og WEB-sider.
 • Installation af Syslog-ng på Linux.
 • Perl program til filtrering af log-meddelelser inklusive udfærdigelse af rapport pr. e-mail opdelt pr. lokation.
 
2004 - 2006: Vedel Systems
Job Titel: IT Konsulent
Job Beskrivelse:
 • Unix Systemadministration m.m.
 
2002 - 2004: EDS Danmark A/S
Job Titel: Service Center Analyst, Systemadministrator, Unix
Job Beskrivelse:
 • Administration af Sun Solaris og HP-UX Unix servere for eksterne kunder.
 • Administration af interne Sun Solaris og FreeBSD Unix servere.
 • Perl og Unix shell programmering.
 • Opdatering af intranet WEB sider, inkl. HTML kodning og anvendelse af CSS (Cascading Style Sheets).
 • Brugersupport, både direkte til brugere (1st line) og via helpdesk (2nd line, 3rd line).
 • DNS administration.
 • Installation, konfiguration og drift af open source system programmer på Unix (Sun Solaris).
 • Installation, konfiguration og drift af Apache HTTPD web server.
 • Redigering af WEB sider med Microsoft FrontPage.
 
1989 - 2002: L.M. Ericsson A/S
Job Titel: Unix Systemadministrator
Job Beskrivelse:
 • Administration af Sun OS og Solaris Unix servere.
 • Installation, lokal tilpasning, konfiguration og drift af internt udviklede programudviklingsværktøjer til brug på Sun Unix arbejdsstationer, PC'ere via Xvision og Exceed, og Sun servere i firmaets danske udviklingsafdelinger.
 • Installation og drift af tredie-parts programpakker til Unix.
 • Implementering, beskrivelse og drift af procedurer for backup. Både ved hjælp af egne "shell scripts" og tredieparts programmer.
 • Administration af, og hjælp til, brugere af Unix (Sun Solaris).
 • Spørgsmål vedrørende sikkerhed på Sun Solaris.
 • Udvikling af diverse Bourne Shell, C-Shell og Perl Scripts bl.a. til delvist automatiseret administration af bruger-konti (oprettelse, låsning og nedlæggelse), systemovervågning (herunder oppetidsmåling, printerovervågning, logning af diskudnyttelse og start af applikationer).
 • Shell script programmering (C-shell, Bourne Shell, awk, sed).
 • Programmering i Perl.
 • Programmering i JavaScript.
 • Design og implementering af intern bulletin board applikation baseret på HTML forms, JavaScript og Perl CGI-scripts.
 • Brugersupport, både direkte til brugere (1st line) og via helpdesk (2nd line, 3rd line).
 • Hjælp på alle niveauer til brugere af Unix i firmaets danske udviklingsafdelinger.
 • HTML kodning af intranet WEB sider.
 • Anvendelse af CSS (Cascading Style Sheets).

Desuden arbejde med:

HP og SCO Unix
Router administration (Cisco)
TCP/IP (Sporing)

 
1986 - 1989: L.M. Ericsson A/S
Job Titel: AXE10 System Designer
Job Beskrivelse:
 • Design og vedligeholdelse af realtidsprogrammer (programblokke) til Ericsson AXE10 telefoncentraler.
 • Udfærdigelse af funktionsspecifikation for redesign af programblok i delsystem til Ericsson AXE10 telefoncentraler
 
1978 - 1986: Daytronic
Job Titel: Ingeniør/Programmør
Job Beskrivelse:
 • Assemblerprogrammering til Zilog og Intel mikroprocessorer i custom design styringsenheder for maskiner og elektronik.
 • Udarbejdelse af teknisk dokumentation til custom design mikroprocessorudstyr og strømforsyninger.
 
1971 - 1972: Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring
Job Titel: Vikar
Job Beskrivelse:
 • Kontorhjælp i arkivet i afdelingen for automobilskader.

Uddannelse

1979 : Ingeniørstudie ved Danmarks Ingeniørakademi, Elektro-afdelingen for Stærkstrøm, afsluttet med eksamen pr. 31. Januar 1979 - et halvt årefter ansættelsen hos Daytronic.
1971 : 1. og 2. Real, samt gymnasium afsluttet med Studentereksamen fra Øster Borgerdyds Gymanasium, Stockholmsgade, Østerbro
1966 : Underskole, Fru Busses Privatskole, Strandparksvej, Hellerup

Kurser

Unix drift og support:

2004 : Database Technologies Part 2: Introduction to SQL, EDS University
2002 : System Managed Storage (SMS), EDS University
2000 : Sun Enterprise 10000 Administration hos Sun Microsystems, UK
1999 : Kursus i kundehåndtering, Internt Kursus
1998 : Supporting MS Windows NT 4.0 Core Technologies hos SuperUsers, Kokkedal
1992 : Internetworking hos IIR Informations Teknologi, København
1989 : Systemadministration & Installation hos Sun Microsystems AB, Stockholm
- Deltagelse i diverse seminarer/konferencer vedr. netværks- og Unix-sikkerhed

HTML og lign.:

2004 : HTML 4.01 Advanced, EDS University
2004 : HTML 4.01 Fundamentals, EDS University
1998 : Videregående Web-design/Javascript, Københavns Tekniske Universitet

Programmering:

2004 : C++ foundation Part 1+ 2, EDS University
2003 : Java 2 Fundamentals Part 1 + 2, EDS University
1993 : C-programmering hos SuperUsers, Vedbæk
1986 : Grundkursus i PLEX programmering, L.M. Ericsson A/S

Telefoni:

1987 : ISDN - An Introduction hos L.M. Ericsson International Training Center, Stockholm
1986 : AXE10 grundkursus, L.M. Ericsson A/S
1986 : Introduktion til Telefoni, L.M. Ericsson A/S

Sprog

Taler og skriver engelsk.
Kendskab til tysk.
Vant til at arbejde i miljø, hvor der tales meget svensk og norsk.

Fritidsinteresser

PC og web-programmering
Lytte til musik (Pop, rock)
Bowling
Historie (Specielt den amerikanske borgerkrig og militærhistorie generelt)
Læse bøger
Have

Se også: Introduktion